Verkoopvoorwaarden en wettelijke informatie

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen u en MAISON HALLEUX SRL, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

U erkent er kennis van te hebben genomen op het ogenblik dat u uw bestelling plaatst en verklaart uitdrukkelijk dat u ze zonder voorbehoud aanvaardt. De validatie van uw bestelling geldt dus als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Producten

Foto's ter illustratie van de producten vallen niet onder het contractuele gebied. Als er fouten zijn gemaakt, kan MAISON HALLEUX SRL niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Bestel

Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

MAISON HALLEUX SRL, bevestigt de aanvaarding van uw bestelling op het e-mailadres dat u zult hebben meegedeeld. De verkoop wordt pas gesloten nadat uw bestelling is bevestigd en de volledige betaling is ontvangen. 

MAISON HALLEUX SRL behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.

De door de koper bij de bestelling verstrekte gegevens zijn bindend: in geval van een fout in de formulering van de gegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

4. Levering

De levering geschiedt per post of per transporteur naar gelang van het land van bestemming, en naar keuze van de klant.

In geval van zichtbare gebreken heeft u recht op teruggave onder de in artikel 6 vermelde voorwaarden.

Worden beschouwd als overmacht die de verkoper ontslaat van zijn verplichting tot levering, oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en de onmogelijkheid om te leveren in geval van voorraadschaarste.

De goederen reizen altijd op risico van de ontvanger. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 3 dagen voor een levering in België en 7 dagen voor een levering in Europa, om eventueel voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van ontbrekende of beschadigde goederen.

5. Vervoer

5.1 De verzendingskosten worden berekend aan de reële prijs, zonder enige marge ten voordele van MAISON HALLEUX SRL. Alle zendingen naar het buitenland geschieden per vervoerder, pakket, weg-, zee- of luchtgroepage. Voor alle zendingen ontvangt u een transportnummer.

Voor klanten die gratis verzending hebben gekregen: problemen hebben met deze manier van bestellen, klanten die hun bestelling niet ontvangen, deze niet ophalen bij het afhaal- of depot, of een foutief of onvindbaar adres van de vervoerder (die, daarom het pakket aan ons retourneert in de logistiek), zijn we verplicht om een ​​vergoeding van € 6,00 in te houden voor het klaarmaken van de bestelling. Het vervoer dat wij voor onze rekening hebben genomen wordt bij vertrek gratis aangeboden. We adviseren klanten om hun adres te controleren en hun bestelling te volgen met behulp van het trackingnummer dat we verzenden wanneer de bestelling wordt geplaatst. De termijnen worden vermeld in functie van de keuze van de vervoerder.

5.2 Voor de meest voorkomende bestemmingen worden verschillende leveringstermijnen tegen verschillende tarieven aangeboden. De tijden die zijn aangegeven voor verzendingen per vervoerder zijn gegarandeerd, terwijl de aangekondigde tijden voor verzendingen per post slechts ter indicatie worden gegeven.

5.3 De prijs van het vervoer wordt berekend op basis van het gewicht van uw bestelling. Het zal u per e-mail worden toegestuurd nadat uw bestelling is voltooid. Als de prijs van het vervoer u echter niet bevalt, sluiten wij de koop door uw aankopen terug te betalen. Wij zullen dezelfde betalingsmethode gebruiken die u zou hebben gebruikt.

5.4 Transporttijden 

De aangekondigde transporttijden (zie uw bestelbon) gelden vanaf het moment dat de bestelling is doorgegeven aan de vervoerder van uw keuze.  Weekends en feestdagen moeten bij de aangekondigde vervoerstijden worden opgeteld.

6. Productconformiteit

6.1 Wij verbinden ons ertoe u te vergoeden of om te ruilen voor defecte, beschadigde of beschadigde producten of producten die niet overeenstemmen met uw bestelling. In dat geval danken wij u om dit gedetailleerd schriftelijk te melden en het (de) betrokken product(en) terug te zenden. Het bedrijf MAISON HALLEUX SRL zal, naar uw keuze, overgaan tot de omruiling of de terugbetaling van het (de) product(en) en tot de terugbetaling van de transportkosten voor de terugzending. Het verzoek moet binnen vijftien werkdagen na de levering op het onderstaande adres worden ingediend. Elke claim die buiten deze periode wordt ingediend, zal niet worden aanvaard.

MAISON HALLEUX SRL, 

45, rue de l'esplanade

4141 Louveigné België

7. Terugtrekking 

In toepassing van de teksten van de Europese Gemeenschap die van toepassing zijn op de verkoop op afstand, beschikt u over 14 dagen vanaf de ontvangst van de artikelen om het product dat u niet aanstaat terug te sturen. 

In geval van omruiling of terugbetaling moet u het nieuwe artikel in zijn oorspronkelijke verpakking, intact, vergezeld van alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie terugsturen naar het volgende adres:

Look Hippie Chic, 

45 rue de l'esplanade

4141 Banneux , Sprimont België

Het recht van teruggave is niet van toepassing op audio- en video-opnamen.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal MAISON HALLEUX SRL de betaalde bedragen terugbetalen, zonder kosten, met uitzondering van de verzendingskosten. De terugbetaling zal gebeuren binnen een maximumtermijn van 30 dagen.

8. Prijs

Alle prijzen zijn vermeld in euro.

De op de productbladen vermelde prijs is exclusief transport.

De prijzen vermeld op uw orderbevestiging omvatten de prijs van de producten, de behandelings-, verpakkings- en transportkosten van de producten.

9. Betaling

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in Euro.

De gefactureerde prijs is de prijs die op uw orderbevestiging staat vermeld. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de effectieve bestelling.

Betaling geschiedt per creditcard:

1/ - On line: door middel van het beveiligde betalingssysteem of bankoverschrijving van MAISON HALLEUX.

Met de beveiligde betaling wordt de veiligheid van de transacties behandeld op de hele internetketen: bank, handelaar, SSL-codering en veiligheid van de servers. Wij hebben gekozen voor een van de meest betrouwbare beveiligde systemen op het internet, waarmee wij al uw persoonlijke informatie kunnen beschermen en coderen.

2 / - Telefonisch op 0032 (0)43608536 van maandag tot en met donderdag: 9.00 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 17.00 uur (vrijdag per e-mail).

De uurroosters kunnen op verschillende tijdstippen van het jaar veranderen. Het bedrijf sluit vanaf 23 december voor 12 tot 15 dagen.

Uw gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer wij de betaling hebben ontvangen die is verricht met de betaalmethode die u zal worden voorgesteld.

In geval van niet-betaling wordt uw bestelling automatisch geannuleerd en wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.

3/ Per post aan : 

Maison Halleux - Look Hippie Chic

45 rue de l'esplanade

4141 Banneux, Sprimont België

De betaling kan dan worden verricht: 

- per kredietkaart (kredietkaartnummer en geldigheidsdatum zijn verplicht, evenals de laatste 3 cijfers van het nummer dat op de achterkant van de kaart staat) 

- via de bank op het nummer dat u krijgt wanneer u uw mandje sluit. 

- Paypal-betalingskosten voor kleine bedragen kunnen aan uw bestelling worden toegevoegd.

10. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De nominale gegevens die op u betrekking hebben, zijn van essentieel belang voor de verwerking en routering van bestellingen en de opstelling van facturen. Bij gebreke van deze informatie kan de bestelling niet worden gevalideerd en gehonoreerd.

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 is de verwerking van nominatieve informatie over klanten aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). U beschikt (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de u betreffende gegevens. 

11. Rechtszaak

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht.

MAISON HALLEUX SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke materiële, immateriële of lichamelijke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten.

Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten die door de fabrikanten worden aangebracht.

De verantwoordelijkheid van MAISON HALLEUX SRL is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten kunnen voorkomen.

Klachten of geschillen zullen altijd met vriendelijkheid worden ontvangen, waarbij altijd wordt uitgegaan van de goede trouw van degene die de moeite neemt zijn probleem aan de kaak te stellen. 

In geval van geschil zal de klant zich bij voorrang tot de MAISON HALLEUX SRL wenden - om een minnelijke schikking te treffen.

Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de korte duur van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Als algemene regel en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechterlijke instanties, veronderstelt de eerbiediging van de bepalingen van de onderhavige overeenkomst betreffende de contractuele garantie :

- dat de koper zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt 

- dat de koper de gekochte artikelen op een normale manier gebruikt.

Bij gebreke van een minnelijke regeling is de handelsrechtbank van kurk de enige bevoegde rechter, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde wijze van betaling.

12. Garantie

In ieder geval geniet u van de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken. 

Op voorwaarde dat u het verborgen gebrek hebt bewezen, moet MAISON HALLEUX alle gevolgen van het gebrek wettelijk herstellen.

13. Intellectueel eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, logo's en beelden die op de website van MAISON HALLEUX SRL. worden voorgesteld, zijn voorbehouden, voor de hele wereld, onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van MAISON HALLEUX SRL - is verboden. Artikelen mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd.

14. Een beleid met respect voor onze klanten

Het behoud van uw privacy is zeer belangrijk. Daarom verbindt MAISON HALLEUX SRL zich ertoe uw gegevens nooit aan derden mee te delen. De informatie die u ons toevertrouwt, blijft dus vertrouwelijk.

MAISON HALLEUX SRL maakt gebruik van de techniek van cookies, de aldus verzamelde informatie vergemakkelijkt uw gebruik van de site, zodat u deze niet meer herhaaldelijk hoeft in te voeren. Ze stellen ons ook in staat uw koopgewoonten beter te begrijpen, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. 

- Uw adres is nuttig voor ons op het ogenblik van de bestelling om u uw factuur en uw bestelling binnen de termijnen te kunnen toesturen. 

- Dankzij uw telefoonnummer kunnen de bezorgers en de klantendienst van MAISON HALLEUX SRL - contact met u opnemen voor de opvolging van uw bestelling. 

- Uw e-mailadres stelt ons in staat uw bestelling te bevestigen en contact met u op te nemen indien nodig.

Waarschuwing

Helaas zijn wij genoodzaakt ons te beschermen tegen mogelijk gewetenloos gedrag. Daartoe hebben wij de volgende maatregelen getroffen: 

- Tijdens transacties registreren wij uw IP-adres, evenals de exacte data en tijdstippen van de transacties. Deze unieke en formele identificatie bevestigt uw contractuele verbintenis. 

- Elke poging tot fraude, ongeacht het bedrag of de oorsprong, zal gerechtelijk worden vervolgd.

U kunt van maandag tot donderdag contact opnemen met de klantenservice op 0032(0)43608536 / lijn 4 of per e-mail op: contact@lookhippiechic.com.

15. Wettelijke informatie

Hoofdkantoor 

Huis Halleux - 45 rue de l'esplanade -4141 Louveigné - België

Product added to wishlist
Product added to compare.

Deze site maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te optimaliseren. Door deze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies als onderdeel van ons privacybeleid.